postheadericon Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

Для запобігання поширенню інфекцій згідно з Наказом МОЗ СРСР від 04.10.80 N 1030 існує «Екстренне повідомлення про інфекційне захворювання» — оперативно-обліковий документ. Офіційна облікова форма № 058/у, повна назва — «Екстренне повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення».

Кожен випадок інфекційного захворювання чи підозри на нього, педикульозу, отруєння чи незвичайної реакції на щеплення має бути переданий до органів санітарно-епідеміологічного нагляду. Подається повідомлення пізніше 2 годин після виявлення випадку. Чим швидше буде передано повідомлення, тим легше буде вжити заходів щодо запобігання розповсюдженню інфекції.

Заповнення екстреного повідомлення до органів СанЕпідНагляду

Форма № 058/у заповнюється у 2-х примірниках за такими графами:

  • діагноз;
  • паспортні дані пацієнта: П.І.Б., вік, домашня адреса, місце роботи;
  • протиепідемічні заходи, проведені з пацієнтом та контактними;
  • термін та місце госпіталізації;
  • дата, час первинної сигналізації в ЦГСЕН;
  • список людей, що контактували з пацієнтом, їх домашні адреси та телефони;
  • П.І.Б. та підпис медичного працівника.

Потім екстрене повідомлення відправляється в ЦГСЕН якомога швидше, не пізніше 2 годин з моменту виявлення або підозри інфекційного захворювання.

Після зазначених дій заповнюється журнал інфекційних хворих облікової форми № 60.

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення.

1. Діагноз _______________________________________________________

(підтверджено лабораторно: так, ні (підкреслити))

2. Прізвище, ім'я, по-батькові ________________________________________

3. Стать: м. ж. (підкреслити) ______________________________________

4. Вік (для дітей віком до 14 років - дата народження) _________________

5. Адреса, населений пункт __________ район _____________________

вулиця ____________________________________ будинок N _____ кв. N _____

__________________________________________________________________

(Індивідуальна, комунальна, гуртожиток - вписати)

6. Найменування та адреса місця роботи (навчання, дитячого закладу)

__________________________________________________________________

7. Дати:

захворювання ___________________________________________________

первинного звернення (виявлення) ______________________________

встановлення діагнозу _________________________________________

останнього відвідування дитячої установи, школи _______________

госпіталізації ________________________________________________

8. Місце госпіталізації __________________________________________

9. Якщо отруєння – вказати, де воно сталося, чим отруєний

постраждалий _____________________________________________________

10. Проведені первинні протиепідемічні заходи та

додаткові відомості __________________________________________

11. Дата та година первинної сигналізації (по телефону та ін.) в СЕС __

__________________________________________________________________

Прізвище, що повідомило ______________________________________________

Хто прийняв повідомлення _____________________________________________

12. Дата та час відсилання повідомлення _________________________________

Підпис надісланого повідомлення _____________________________________

Реєстраційний номер __________________________ у журналі ф. N 60

лікувально-профілактичного закладу

13. Дата та час отримання повідомлення СЕС ___________________________

Реєстраційний N _______________ у журналі ф. N 60 санепідстанції

__________________________________________________________________

Підпис отримав повідомлення.

Складається медпрацівником, який за будь-яких обставин виявив інфекційне захворювання, харчове отруєння, гостре професійне отруєння або підозрюючим їх, а також при зміні діагнозу. Надсилається в санепідстанцію за місцем виявлення хворого не пізніше 12 годин з моменту виявлення хворого.

У разі повідомлення про зміну діагнозу п. 1 повідомлення вказується змінений діагноз, дата його встановлення та початковий діагноз.

Повідомлення складаються також на випадки укусів, подряпання, ослюнення домашніми або дикими тваринами, які слід розглядати як підозру захворювання на сказ.

Ще цікаве на сайті:

Коментарі (1)

  • NinjaSSG:

    Складається медичним працівником, який у будь-яких обставин виявив інфекційне захворювання, харчове отруєння, гостре професійне отруєння, або при підозрі на них, а також при зміні діагнозу, посилається до державного органу санепіднагляду за місцем виявлення хворого.

↓
Для будь-яких пропозицій на сайті: [email protected]